ALMI - Grafisk identitet, logotyp

Grafisk identitet, logotyp och grafisk manual. ALMI:s uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning.

Logo-Företagspartner
Logo-Invest
Business Cards
Brand identity manual
Film about Almi made by Företags TV
Ad
Envelope
Correspondence card
Back to Top