Förpackningsdesign vin - Petite Faiblesse

Förpackningsdesign av "Petite Faiblesse", Domaine de l’Hitton, Bibendum. Illustratör Yoco. Säljs i hela EU.

Förpackning "Petite Faiblesse".
Mobil och print annonser.
Illustration gjord av Yoco Nagamiya representerad av Dutch Uncle, Uk.
Back to Top