Riksutställningar - Utställningsdesign och katalog

Utställningsdesign, logotyp, affisch och katalog. Riksutställningar är en myndighet med uppdraget att stötta museer och andra utställare med utveckling och samverkan.

Logo
Exhibition booth
Poster
Back to Top