Jesper Skoog Design kan hjälpa dig med att ta fram en grafisk profil, formge dina produkter eller kanske material till marknadsföringen. I nätverket finns bland annat strateger, copy, regissörer så arbetsgruppen kan anpassas för just ditt uppdrag.
FÖRPACKNINGSDESIGN
En bra produkt behöver även en förpackning som kan lyfta fram och förstärka dess innehåll och funktion. Exklusiv, billig, klassisk eller modern, hur vill du uppfattas i kampen om köparens uppmärksamhet? Jesper Skoog Design kan hjälpa dig med dessa frågor från idé till färdig produkt. Jesper Skoog Design har designat flera förpackningar som säljer topp 10 inom respektive segment på Systembolaget.

VARUMÄRKESIDENTITETER
Hur vill du bli uppfattad och se ut, har du och dina kunder samma bild av företaget? Jesper Skoog Design kan hjälpa till med att skapa ett visuellt uttryck som förstärker och lyfter fram företagets kompetens och fördelar. Allt från logotype till större identiteter med guidelines för marknadsföringen.

DESIGN MINDRE UPPDRAG
Inget uppdrag är för stort eller för litet. Behöver ni hjälp med enskilda trycksaker eller något digitalt till företaget så kan jag hjälpa till från idé till färdig produkt. Skulle uppdraget vara utanför min kompetens så lotsar jag er vidare till någon som kan hjälpa er.

FRILANS
Om ni som byrå önskar min hjälp för kortare eller längre uppdrag så kan jag bistå antingen på plats eller på distans. Min styrka ligger i tryckt media men även digitalt.

PRISER
Frilans Art Director 1100 kr/h - Framtagande av idé och koncept.
Frilans Originalare 800 kr/h - Idé samt manér är fastslaget. Endast anpassa och säkerställa material till färdig produkt/enhet.

Varje uppdrag redovisas i en tidrapport.
Arbeten garanterade mer än 40 h i streck offereras separat.

Jesper Skoog Design AB innehar giltig ansvarsförsäkring.
Fakturering 20 dagar netto.


EXEMPEL PÅ ENHETER:
Print:
Annonser
Brevpapper
Böcker
Foldrar
Grafik till utställningar och mässor
Kataloger
Kuvert
Visitkort
Wordmallar

Digitalt:
Banners
Enklare hemsidor, ej programmering
Facebook sidor (design)
Mobilannonser
Youtubekanaler (design)
Twitter (design)

Program jag arbetar i:
Adobe In Design CC 2015
Adobe Illustrator CC 2015
Adobe Photoshop CC 2015
Adobe After Effects CC 2015
Microsoft Office för Mac 2015
Back to Top